महत्वाच्या सुचना :
1.Transfer Portal मध्ये माहिती अथवा फॉर्म भरताना काही अडचण आल्यास कृपया mahardd2020@gmail.com या E-mail ID वर Mail करावा.आपली अडचण Mail करताना कृपया त्यासोबत आपला संपर्क क्रमांक नमूद करावा,जेणेकरून आपली समस्या निराकरण करताना आवश्यकतेनुसार आपणास संपर्क करणे सोईचे होईल. 2.जिल्हा परिषदेच्या सर्व शिक्षकांनी (फक्त आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज करणारेच नव्हे तर उर्वरीत सर्व शिक्षक देखील ) Transfer Portal मध्ये दिलेल्या सर्व सुविधांचा उपयोग करून My Profile मधील आपली सर्व माहिती दिनांक 10/02/2020 पर्यंत Update करावी. 3. चुकलेली माहिती दुरुस्त करण्यासाठी शिक्षकांनी पाठवलेली Request शिक्षणाधिकारी Login मधून Verify करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. 4. School Login मध्ये शाळेतील सर्व शिक्षकांचे Staff ID बाबत Report उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.आपला Staff ID जाणून घेण्यासाठी शिक्षकांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांची संपर्क साधावा. 5.Teacher व CEO Login साठी Forgot Password ची सुविधा Login च्या स्क्रीनवर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. 6.Mobile Number,Email ID,Aadhar Number,PAN Number व Shalarth ID च्या बाबतीत शिक्षकांनी दुरुस्ती साठी पाठवलेल्या Change Request या verify/Reject करण्याची सुविधा शिक्षणाधिकारी Login मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. 7.शिक्षकांनी माहिती दुरुस्त करण्यासाठी पाठवलेल्या Request च्या माहितीचा Report शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी Login ला उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.