Login Details

User ID:
Password :
Captcha:
  Reload Captcha
 
खाजगी व्यवस्थापनातील मुलाखतीशिवाय पर्याय निवडलेल्या इ ९ वी ते इ १२ वी या गटातील अपात्र,गैरहजर,रुजू न झालेले उमेदवार यांच्या रिक्त जागेवर शिफारस पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.