Login Details

User ID:
Password :
Captcha:
  Reload Captcha
 
खाजागी व्यवस्थापनातील मुलाखतीशिवाय पर्याय निवडलेल्या इ ९ वी ते इ १२ वी या गटातील मराठी/इंग्रजी माध्यमाची रिक्त पदे पाहण्याची सुविधा पवित्र पोर्टलवर देण्यात आलेली आहे.