Login Details

User ID:
Password :
Captcha:
  Reload Captcha
 
Download MERIT LIST (in PDF format) जिल्हा परिषद,महानगरपालिका,नगरपरिषद/नगरपालिका आणि खाजगी शैक्षणिक संस्था (मुलाखतीशिवाय) या व्यवस्थापनाच्या निवडीसाठी शिफारस केलेल्या उमेदवाराची यादी पाहण्याची सुविधा पवित्र पोर्टलवर देण्यात आलेली आहे.