Login Details

User ID:
Password :
Captcha:
  Reload Captcha
 
1)स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी संस्थांच्या स्तरावरून पवित्र प्रणालीमध्ये बिंदुनामावली भरण्यासाठी अंतिम दिनांक दि. १५ नोव्हेंबर २०१८ राहील.